Some of our clients:

 • IPEC (Albania)
 • M.T.H BALCANI (Albania)
 • MOZZARELLA ITALIA SH.P.K. (Albania)
 • RAY (Albania)
 • GLOBAL KEM (Albania)
 • DARLING PELL (Albania)
 • EURO’S CONCERIA (Albania)
 • MINI INVEST (Albania)
 • EUROQUALITY LAB S.r.l (Italy)
 • SANTAMARIA S.r.l (Italy)
 • CONTENTO GIOVANNI (Italy)
 • BIXI COSTRUZIONI (Italy)
 • CINCO CAVALLI (Albania)
 • CLIMB-CAT SH.P.K. (Albania)
 • MCH MACHINERY (Italy)
 • UNIVERSEVEN (USA)
 • CONICA MINOLTA (Germany)
 • NICCOLAI PIANTE S.r.l (Italy)
 • MARI SH.P.K. (Albania)
 • ITAL-LUBRIFICANTI SH.A. (Albania)
 • AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO S.R.L. (Italy)

Latest

Heqja e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsi - Espulso)
Studio Ligjore TIVARI e njohur nga Institucionet Shqiptare dhe Ndërkombëtare ofron ndihmë ligjore (Avokatore) në zgjidhjen e çështjes suaj brenda një afati të shkurtër duke ju dhënë një zgjidhje efektive.

Në bazë të Ligjit:
1. Edhe pse ka mbaruar afati i dëbimit ju duhet të vazhdoni
procedurën ligjore për fshirjen e këtij Dekret dëbimi
(Espulsit) nga sistemi SIS.
2. I huaji i dëbuar mund të rihyjë në shtetin e zonës Shengen, edhe përpara se të ketë marrë fund periudha e ndalimit të ardhjes.
Studio ligjore “TIVARI” merr përsipër procedurën ligjore për të dyja rastet e cituara më sipër për të gjithë shtetet e zonës Shengen.